نرم افزار چندرسانه اي اطلاع رساني مواد اعتياد آور
58 بازدید
محل ارائه: سازمان دانش آموزي استان قم
نقش: مدیر پروژه
تاریخ نشر : 1385
نوع : نرم افزار
زبان : فارسی