نرم افزار چند رسانه اي تاريخ ايران
64 بازدید
محل ارائه: آموزش و پرورش استان قم
نقش: مدیر پروژه
تاریخ نشر : 1384
نوع : نرم افزار
زبان : فارسی